Euphorbiaceae Phylogenies

 

Agrostistachydeae

Agrostistachys (Agrostistachydeae), Agrostistachys (Chrozophorinae)

Amperea

Argythamnia

Balakata

Breynia

Caperonia

Cephalomappa

Chaetocarpus

Cheilosa (Erismantheae), Cheilosa (Hippomaneae), Cheilosa (Neoscortechinia)

Chiropetalum

Chondrostylis (Agrostistachydeae), Chondrostylis (Chrozophorinae)

Chrozophora

Chrozophorinae

Cyttaranthus

Ditaxinae

Ditaxis

Doryxylinae

Doryxylon

Erismanthus

Excoecaria

Falconeria

Glochidion

Gymnanthes

Homalanthus

Homonoia

Koilodepas

Lasiococca

Lasiococcinae

Margaritaria

Melanolepis

Microstachys

Monotaxis

Moultonianthus

Neoscortechinia (Erismantheae), Neoscortechinia (Neoscortechinia)

Philyra

Phyllanthus

Pimelodendron

Pseudagrostistachys

Sapium

Sauropus

Sebastiania

Shirakiopsis

Spathiostemon

Speranskia

Speranskiinae

Stillingia

Sumbaviopsis

Syndyophyllum

Thyrsanthera

Triadica

Trigonopleura

Wetria