DE WILDE ROZEN VAN NEDERLAND

De wilde rozen (Rosa L.) van Nederland (€ 24,50) geeft een uniek overzicht van de in Nederland in het wild voorkomende rozensoorten. Alle 26 in Nederland in het wild voorkomende rozensoorten worden door het boek behandeld. De soortbeschrijvingen zijn voorzien van verspreidingskaartjes en geïllustreerd met fraaie lijntekeningen. Van vrijwel alle soorten zijn kleurenfoto's opgenomen. Met de determinatiesleutel en de kleurenfoto's zijn – voor het eerst – alle in Nederland in het wild voorkomende rozensoorten op naam te brengen.

 

Na twintig jaar veldonderzoek aan rozen in Nederland, Duitsland en België, een grondige oriëntatie op de Europese literatuur en consultatie van internationaal vermaarde rozenexperts hebben de auteurs gekozen voor de soortomgrenzingen van Henker in de Illustrierte Flora von Mitteleuropa, die een gulden middenweg volgt tussen splitters en lumpers.

 

In de inleidende hoofdstukken worden de cultuurhistorie, biologie, morfologie, genetica, taxonomie en ecologie van rozen behandeld. Het artikel geeft bovendien een overzicht van de geschiedenis van het rozenonderzoek in Nederland en wordt het natuurbeheer inzake de bescherming van de wilde rozensoorten bediscussieerd. Bovendien wordt een voorstel voor een Rode Lijst van rozen gepresenteerd.

 

 

Klik hier voor de inhoud van De wilde rozen (Rosa L.) van Nederland en hier voor een uitgebreide samenvatting.

 

De wilde rozen (Rosa L.) van Nederland (Gorteria 35-1–4; ISBN 978-90-71236-73-0) is los te koop voor € 24,50. Neem voor bestelling contact op met de redactiesecretaris van Gorteria (Hans Kruijer).

 

 


Informatie voor internationale bestellingen / Information for International Orders:

 

De wilde rozen (Rosa L.) van Nederland (Gorteria 35-1–4; ISBN 978-90-71236-73-0) is still for purchase (price € 24,50). Please contact the desk editor of Gorteria (Hans Kruijer).

 

Postal address:

      The Editors of Gorteria, attn. Hans Kruijer
      Naturalis Biodiversity Center
      P.O. Box 9517
      NL-2300 RA Leiden
      The Netherlands

 


[Top of this page] [Gorteria] [Catalogue of publications] [NHN] [Naturalis][FLORON]


Voor het laatst bijgewerkt op oktober 31, 2017 door Hans Kruijer