ISSN (print) 0017-2294, (online) 2542-8578

 

Gorteria - Dutch Botanical Archives (Gorteria) is een Engels- en Nederlandstalig tijdschrift voor onderzoek aan de wilde flora van Nederland en is bedoeld voor floristen, ecologen, vegetatiekundigen en bewerkers van systematische groepen. Gorteria wordt uitgegeven door Naturalis, de Stichting FLORON en de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging (KNBV).

 

Vanaf jaargang 38 is Gorteria een een open access e-only tijdschrift dat gratis via internet beschikbaar wordt gesteld via de website:

 

www.natuurtijdschriften.nl

 

Uiteraard zijn de Gorteria-artikelen ook te downloaden via het repositorium van Naturalis.

Bij Gorteria staat de Nederlandse flora centraal. Het tijdschrift richt zich op het verdwijnen en verschijnen van soorten en andere veranderingen in de Nederlandse flora, bijzondere vondsten, taxonomische bewerkingen, en autoecologische artikelen. De redactie verwelkomt met name artikelen met nieuwe determinatiesleutels voor moeilijke of kritische of gemakkelijk verwisselbare plantentaxa, en sleutels naar vegetatieve kenmerken, evenals studies over standplaatsfactoren van bepaalde soorten, bijzondere vindplaatsen, vindplaatsen van zeldzame soorten, of plantengeografisch interessante mededelingen. Gorteria biedt ook ruimte voor nomenclatorische artikelen. Waar vegetatieopnamen en dergelijke worden gepubliceerd, zal dat vooral gaan om het habitat van de besproken soort(en) te beschrijven. De focus ligt weliswaar op Nederland, maar Gorteria verwelkomt alle artikelen die op enigerlei wijze bijdragen aan een betere kennis van de Nederlandse flora, ook als Nederlandse soorten niet direct het onderwerp vormen.

Lezers die geattendeerd willen worden op de publicatie van Gorteria-artikelen op natuurtijdschriften.nl kunnen dat kenbaar maken door dit formulier in te vullen.

 

Artikelen en korte mededelingen dienen in het Engels of het Nederlands geschreven te zijn en kunnen worden toegezonden aan de redactiesecretaris van Gorteria (Hans Kruijer), Naturalis Biodiversity Center, Postbus 9517, 2300 RA Leiden.

 

Afleveringen van Gorteria tot en met jaargang 37 zijn nog los verkrijgbaar. Neem hiervoor contact op met de redactiesecretaris.

[Top of this page] [Gorteria] [Catalogue of publications] [NHN] [Naturalis][FLORON]


Voor het laatst bijgewerkt op oktober 31, 2017 door Hans Kruijer