Career

Collections

Literature

 

Sturler, Willem Louis de

 

(Source: Flora Malesiana ser. 1, 1: Cyclopaedia of collectors)

 

career:

? a major, ? pensioned off in 1868. About 1851 he was elected a fellow of the Society for Dutch Literature at Groningen.1

Exhibitor of a collection of wood samples at Paris.2 Author of various papers, including agricultural ones.3

 

collections:

Herb. Leiden [L]: plants and wood samples (pres. 1864-65, 1868). Possibly they include material of Palaquium species from Ternate.4

 

literature:

(1) cf. Alg. Konst- en Letterbode 18512, p. 2.

(2) W.L. de Sturler: ‘Catalogue descriptif des espèces de bois de l’archipel des Indes orientales (coll. de Sturler) exposées à l’exposition internationale de 1867 à Paris’ (Leiden 1867, 86 pp.).

(3) W.L. de Sturler: ‘Proeve eener beschrijving van bet gebied van Palembang’ (Groningen 1843; naar aanteekeningen van J.E. de Sturler, ex a.r. van Palembang en resident van Banjoemas); ‘Handboek voor den Landbouw in Nederlandsch Oost-Indië’ (Leiden 1863); ‘Beschrijving der houtsoorten voorkomende in Ned. Oost-Indië’ (Tijdschr. Ned. Mij Bev. Nijverh. 29, 1866, p. 1-73; reprinted Haarlem 1866); etc.

(4) cf. H.J. Lam in Bull. Jard. Bot. Buit. sér. 3, vol. 7, 1925, p. 52 etc.